Anleggsrådgivere

Anleggsrådgiverne står til disposisjon ved spørsmål, befaring og lignende i anleggssaker.

Rådgiverne dekkes av sentrale anleggsmidler innenfor avsatt budsjett, slik at tjenesten i størst mulig grad skal være gratis for klubbene (dette belastes altså ikke kretsenes utviklingsmidler).

Ta kontakt med Christian Gedde-Dahl ved behov for anleggsrådgiver:
Mobil: 486 00 654
E-post: christian@skiskyting.no

Anleggsveileder fra 2007 langrenn og skiskyting

Anleggsveilederen fra 2007 gir en innføring i bygging og drift av anlegg for langrenn og skiskyting. Den er basert på stoff fra tidligere publikasjoner, bestemmelser fra de internasjonale forbundene og erfaringer fra anlegg som er bygget i Norge. Målgruppen er eiere, planleggere og driftere av anleggene. Den kan også brukes til undervisning og som oppslagsverk.

Anleggsveileder

Beskrivelse av lysanlegg i løyper og på skivene finnes i Anleggsveilederen. For lys på standplass anbefales følgende:

  • 150 W halogen type Sicontac minigrå
  • El.nr 3240141
  • Monteres i stolpe med høyde ca.7 meter
  • Stolpene plasseres ca 13 meter bak forkant av standplass
  • Avstand mellom stolpene maks 30 meter

Anleggsveileder for skytebane

Kulturdepartementet, Det frivillige skyttervesen, Jeger- og Fiskerforbund, Norges Skytterforbund og Norges Skiskytterforbund har laget en felles veileder for skytebane.

VEILEDER SKYTEBANE FRA 2019

Instruks – skytebane

Her finner du et eksempel på instruks for skytebane på skianlegg: Eksempel på instruks

Reguleringsplan

Her finner du eksempel på reguleringsplan for skiskytteranlegg med plankart, planbeskrivelse og planbestemmelser.
Du finner også eksempel på støysonekart og støyrapport i forbindelse med regulering.
Eksemplene er hentet fra anlegget ved Meråker videregående skole

Reguleringsplan:
Støysonekart og støyrapport i forbindelse med regulering:

Norges Skiforbund Anleggsweb

https://www.skiforbundet.no/fagportal/anleggsweb/

Gode Idrettsanlegg

https://www.godeidrettsanlegg.no/

Personvern og cookies