NSSF har bestemt at alle som ikke er forsikret gjennom NIFs Barneidrettsforsikring skal løse Skiskytterlisens. En lisensperiode varer fra 1. mai til 30. april. Barneidrettsforsikringen gjelder til den dato en fyller 13 år. Etter dette må man tegne en egen Skiskytterlisens, som sikre at alle som starter i skiskytterrenn arrangert av klubber tilsluttet NSSF, er forsikret. Det vil si at fra og med 13-årsdagen må løpere som skal gå skiskytterrenn ha egen skiskytterlisens. Forsikringsdekningen man får gjennom denne skiskytterlisensen gjelder naturligvis også under trening.

Status lisensinnbetaling pr 28.2.2020

Her finner du alle som har betalt lisens for sesongen 2019/2020 (01.05.19 – 30.04.20). Her kan arrangører finne alle som er startberettiget i klasse 13 eller eldre og klubbene kan se hvem av sine løpere som har betalt. Lisensen for sesongen 2019/2020 er gyldig til 30.4.2020.

Siden vil bli oppdatert en gang i uken, slik at det vil være løpere som har betalt, men som ikke vil bli å finne på listen før neste oppdatering. Disse må da forevise betalingskvitteringen ved henting av startnummer.

Er det opplysninger i listen som er feil eller som mangler, vennligst gi beskjed til nssf@skiskyting.no

Utøveren kan velge mellom to typer lisens:

– Ordinær lisens
– Utvidet lisens

Det presiseres at begge lisensvariantene inneholder Idrettens Helsetelefon, som gir profesjonell og effektiv hjelp gjennom hele skadeperioden og klare tilbakemeldinger i forhold til dekning og behandlingsalternativer.

Under følger kort informasjon om priser:
Pris A lisens: 300 kr. (dette er ordinær lisens basert på alder, født 2003 og tidligere)
Pris B lisens: 250 kr. (dette er ordinær lisens basert på alder, født 2004-2007)
Pris utvidet lisens: 700 kr. (lik pris uavhengig av alder)
Engangslisens: 70 kr. per renn

I tabellen finner du litt informasjon om dekningene for henholdsvis ordinær og utvidet lisens:

IDRETTSBEHANDLING Grunnforsikring Utvidet forsikring Engangslisens
Faser Pålagt Frivillig Pålagt**
A Akuttbehandling
(Offentlige egenandeler før skaden er meldt)
Akutt* 2 000 2 000 2 000
B Idrettens Skadetelefon
Meld skaden elektroniskTelefon 987 02033.
Kl 0900-2100 alle dager
 

 

Utredning*

JA JA JA
C1 Vurdering av fysikalskmedisiner/idrettslege NIMF

(Obligatorisk før videre henvisning)

5 000 5 000 3 000
C2 Operasjonsutredning- styrke og funksjonstest (SFT)

før operasjon, ortose

5 000 5 000 3 000
C3 Utredning av spiseforstyrrelser

Dekkes ikke for engangsforsikring

5 000 5 000
C4 Billeddiagnostikk (MR, CT, ultralyd, røntgen) 5 000 5 000 3 000
D Behandling hos legespesialist, idrettslege NIMF manuellterapeut,
idrettsfysioterapeut, kiropraktor
 

 

Behandling*

6 000 6 000
E Operasjon (spesialist i kirurgi)
Undersøkelse, kontroll, opptrening, styrke og funksjonstest SFT, ortose
100 000 100 000 15 000
F Behandling av spiseforstyrrelse 100 000 100 000
G Utredning og behandling av sammensatte symptomer 10 000 10 000
H Tannskader 50 000 50 000 25 000
I Reiseutgifter
(Dekker i tillegg reiser for en foresatt for barn)
6 000 6 000
J Ansvar 3 000 000 3 000 000 3 000 000
BEHANDLINGSGARANTI
Oppstart for idrettsutredning etter skade er meldt Diagnostisering 3 virkedager 3 virkedager 3 virkedager
Oppstart for idrettsbehandling etter skade er meldt Behandling 90 virkedager 3 virkedager 90 virkedager
EGENANDEL
Gruppe A, C, D, E, F, G, H, I, J

Det betales kun en egenandel pr skade/ulykke/ lidelse

1 000 1 000 1 000
Gruppe L (Det betales kun en egenandel pr skade/ulykke/lidelse) 10 000 10 000 10 000
K Ulykkesdødsfall
Ved forsikredes død

Utbetales til ektefelle/samboer/samt barn der avdøde var eneforsørger

Utbetales til forsikredes barn under 20 år

50 000

150 000

50 000

50 000

150 000

50 000

50 000

150 000

50 000

L Progressiv invaliditetserstatning
Erstatning ved medisinsk invaliditet 10 % til 50 %

Erstatning ved medisinsk invaliditet 51 % til 100 %

Forsikringssum kr 300 000

Medisinsk invaliditet under 10 % gir ikke erstatning. Se vilkår punkt 5.3

30 000 – 150 000

159 000 – 600 000

30 000 – 150 000

159 000 – 600 000

30 000 – 150 000

159 000 – 600 00

 

*Dekker kun behandling av belastningslidelser i henhold til vilkår.
**Engangslisens er pålagt dersom utøver ikke har løst grunnlisens eller utvidet lisens.

Framgangsmåte ved skade

Norges Skiskytterforbund benytter Idrettens Skadetelefon og Gjensidige som leverandør av lisensforsikring. Melding av skade gjøres på følgende måte:
Meld skaden til Idrettens Skadetelefon og Gjensidige – er du under 18 år, må skademeldingen fylles ut av foresatte
– Idrettens Skadetelefon kontakter deg for å avklare om skaden er dekket og informerer om videre saksgang
– Skadetelefonen kontakter deg for bestilling av utredning/behandling

For at du skal ha krav på erstatning, må all behandling bestilles via Idrettens Skadetelefon.

Ved akutte skader som medfører risiko for liv og helse, henvend deg direkte til legevakten.

Ved spørsmål ring Idrettens Skadetelefon på tlf. 987 02033 (åpent alle dager kl. 9-21).

Informasjon om forsikringsvilkår.

Spørsmål

Spørsmål om lisensopplegget rettes til Stig Flatebø, 959 66 218 eller stig.flatebo@skiskyting.no.