Forbundet utnevner 2 TD2ere til alle NM, HL og Norges Cup og Bama Skiskytterfestivalene. LM utnevner forbundet minst en av to TDer, den andre TDen kan være en TD1 som ønsker å bli TD2 på sikt.

TD skal rettlede og være forbundets utstrakte hånd, bistå arrangøren i forbindelse med arrangementet, samt påse at konkurransene blir gjennomført i henhold til NSSF konkurransereglement. En av TDene er leder av rennjuryen. Forbundet og arrangøren dekker kostnadene for 1 TD hver.

TD1 kan være TD på kretsrenn og andre lokale renn.


TD2 samling 20.-21. april 2012