Personal:

Personalhåndbok

Tillegg til arbeidsavtale for ansatte under kontrakt

 

Maler på sponsoravtaler:

Individuell avtale mellom sponsor og utøver

Samarbeidavtale mellom sponsor og Norges Skiskytterforbund vedrørende utøver

 

Skjemaer:

Reiseregning

Forenklet reiseregning

Oppgjørsskjema

Prosjektplan 2015

Løperfond utbetalingsskjema

Olympiatoppstipend – skjema for anmodning om utbetaling

 

Grafiske maler:

Dokumentmal norsk

Dokumentmal engelsk 

Powerpointmal blå

Powerpointmal rød

 

Logo og profil:

NSSF profilmanual 

NSSF logo i png

NSSF logo i eps (for trykk)

Norwegian Biathlon Pool logo i png

Norwegian Biathlon Pool logo i eps (for trykk)