Handlingsplanen har som formål at tiltak som er beskrevet i NSSFs langtidsplan for perioden 2014 – 2018 blir fulgt opp av konkrete handlinger, slik at valgte strategier følges og satte mål kan nås.

Langtidsplan 2014-2018

Handlingsplanene for ulike områder i NSSF:

Handlingsplan toppidrett 2014-2016

Handlingsplan rekruttering og kretsutvikling 2014-2016

Handlingsplan utdanning og kompetanse 2014-2016

Handlingsplan anlegg 2014-2016

Handlingsplan arrangement 2014-2016

Handlingsplan marked, kommunikasjon og økonomi 2014-2016

Handlingsplan samfunnsansvar 2014-2016