Målsettingen med uttakskriteriene er å kunne sette sammen det beste stafettlaget til gjeldende stafett.

1. Uttaket skal baseres på utøveres resultater fra inneværende sesong. De nyeste resultatene fra NM/NC skal telle mest.

    Tidligere resultater skal vektlegges mindre jo eldre de er.

2. Uttaket skal begrunnes skriftlig dersom noen ber om det. Kopi skal sendes styret i kretsen.

3. Ansvarlig for lagguttaket er en tremanns-komite som består av hovedleder for gjeldende NorgesCup-helg/NM uke

    pluss to personer som utpekes av krets-styrets sportlige utvalg.