Young Star avvikles også i år i forbindelse med WC i Holmenkollen som er i tiden 21-24.mars 2019. Det er ikke endelig bestemt hvilken dag, men forventes avklart innen kort tid. «Young Star» er for aldersgruppen 15-16 år. Mer informasjon om uttaksrenn og uttakskriterier for årets Young Star i region Nord ligger i pdf-fila.