Arbeidet i og organiseringen av BSSK reguleres av Lov for Buskerud skiskytterkrets, vår Sportsplan og avtalen med Norges skiskytterforbund.

Lov for Buskerud Skiskytterkrets (BSSK), stiftet 17.10.1984, med senere endringer senest av 27.05.2013.

Lov for Buskerud skiskytterkrets 

Sportsplanen skal gi et omforent grunnlag for prioriteringer og målsetninger i kretsens arbeid i en 3-årsperiode.

Sportsplan 2019-2022

For hver sesong inngår kretsen en utviklingsavtale med skiskytterforbundet. Den omhandler status og målsettinger for rekruttering, kompetanseutvikling, anleggsutvikling og sportslig aktivitet, og hvordan forbundet støtter dette økonomisk.

BSSK sin utviklingsavtale med NSSF