Stafettuttak 2014-2015

Vedlagt følger mal som blir brukt av lagledere for stafettuttak sesongen 2014/2015. Kriterier for hver stafett er nevnt under skjemaene. Stafettuttak er til tider både utfordrende og gjenstand for diskusjoner. Lagledere gjør alltid en best mulig jobb for å få gode uttak til beste for kretsen.

Mal for stafettuttak