Terminliste med arrangører og laglederansvar.

Ansvarlige på NC / NM er merket med gult.

Gullsportcup merket med “Gull”

Klubbene må bestemme hvem i klubben som har ansvar for det enkelte rennet.

 

Terminliste