Invitasjon til Trener 3 kurs

Trener 3-kurs arrangeres i regi av forbundet 20.-26. juni. OASSK ønsker at flest mulig trenere tar trener 3, og vil derfor etter søknad gi økonomisk støtte på inntil 50% av kurskostnaden

Mer informasjon om kurset vil bli oppdatert av forbundet på følgende side: http://www.skiskyting.no/no/nyheter/nyheter_2019/Trener+3+kurs+20.-26.juni.?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=5053;