Heddal IL har flyttet starten av rennet en halv time frem for å skape et mer kompakt renn. Innskyting blir fra klokka 10 til 11.

Heddal IL har lagt ut mer informasjon på sine nettsider. Klikk her.

Det kommer mer informasjon om startlister og innskytingslister senere i uka på samme nettsted.