Uttak til de forskjellige forbundslagene skjer i april. Uttakskriterier til representsjonsoppgaver skjer på styremøtet i august.

Uttakskriterier 2019/2020