NSSFs sentrale administrasjon holder til på Ullevål Stadion i Oslo. Her finner du en oversikt over våre ansatte.

Norges Skiskytterforbund
Telefon: 21 02 90 00
E-post: nssf@skiskyting.no
Besøksadresse: Sognsveien 75A1
Bank: 7087 05 10657    Lisens: 3000 3000 350
Organisasjonsnummer: 971 484 063