Målsettinger for Norges Skiskytterforbunds antidopingarbeid i topp og bredde.

Norsk skiskyting har så langt vært skjermet fra de store dopingsakene, målsettingen er at det skal fortsette slik også i fremtiden. Det er likevel grunn til å ta innover seg at internasjonal skiskyting har vært belastet med uheldige dopingsaker, noe som dessverre ligger i idrettens natur som utholdenhetsidrett. NSSF ønsker å være pådrivere inn mot IBU i antidopingarbeidet, der det er gledelig å se at IBU har tatt skikkelig tak i dette arbeidet, og har en klar antidoping policy.

Antidopingpolicy

Beredskapsplanen for skiskytterforbundet i dopingsaker skal være et verktøy og en plan som trer i kraft ved en positiv dopingsak hos en skiskytter som har løst startlisens hos oss, definert som en aktiv utøver.

Beredskapsplan antidoping