Norges Skiskytterforbund har etablert flere ulike komiteer. Vi har også en representant i Det Internasjonale Skiskytterforbundet (IBU).

Tillitsvalgt internasjonalt i IBU

Styremedlem IBU: Tore Bøygard

Internasjonale TD IBU

Frode Hagen
Knut Aas
Hans Peter Olsen
Jens Schjerven

Utviklingskomité NSSF

Leder: Roar Wærnes
Nestleder: Bjørn Jonsson
Medlem: Geir-Ole Steinslett
Medlem: Sigrid Groven
Medlem: Lisbeth Gederaas
Sekretær: Vegar Rolfsrud

Teknisk komité NSSF

Leder: Tore Bøygard
Nestleder: Bjørn Tore Årevik
Medlem: Håkon Engstu (Marie Hov)
Medlem: Johanne Raade
Medlem: Jarle Tvinnereim
Sekretær: Christian Gedde-Dahl

Kontrollkomité NSSF

Leder: Ole Martin Norderhaug
Medlem: Trude Harstad
Medlem: Bjørn-Erik Johnsen
1. varamedlem: Ellen Marie Colbjørnsen
2. varamedlem: Jon Haugan

Sanksjonsutvalg NSSF

Leder: Terje Teksum
Nestleder: Karl Gustavsen
Medlem: Ingrid Vedeler
1. varamedlem: Bernt Grimstvedt
2. varamedlem: Anne Grundnes Steien

Valgkomité NSSF

Leder: Jorunn Åsfrid Røyrvik
Medlem: Marion Rønning Hüber
Medlem: Torfinn Løland
Varamedlem: Arne Rasmussen