Forbundsstyret består av president, to visepresidenter, fire styremedlemmer og to varamedlemmer. Styret 2018-2020 ble valgt på NSSFs 20. ordinære forbundsting 3. juni 2018. Styret velges for to år av forbundstinget.