Viktige frister/datoer i forbindelse med arrangementer.

1. mars
Søknadsfrist Norges Cup renn fra lag til krets

1. mars       
Lag som søker NM rulleskiskyting om 1,5 år sender søknad til kretsen

1. mars
Lag som søker NM eller HL om 2 år sender søknad til kretsen

15. mars
Søknadsfrist Norges Cup renn fra krets til NSSF

15. mars
Kretsen videresender søknader til NSSF om NM, HL og/eller NM rulleskiskyting i prioritert rekkefølge med en kort begrunnelse

April
Styret i NSSF tildeler Norges Cup renn kommende sesong

April
Styret i NSSF tildeler NM, HL og NM rulleskiskyting

1. mai
LM-renn fra lag til krets

1. juni      
Krets utpeker LM arrangør og informerer NSSF

15. september      
Frist for å legge inn rennsøknad via EQ Timing 

Arrangørkontrakter

Søknadsskjemaer