Erlend Slokvik gjenvalgt for to nye år

Forbundstinget valgte følgende styre for perioden 2018-2020:

 

President Erlend Slokvik

Visepresident Sport Gjermund Hol

Visepresident Organisasjon Heidi Skaug

Medlem Tore Rynning-Nielsen

Medlem Bjørn Tore Årevik

Medlem Lisbeth Gederaas

Medlem Arne Horten

 

1.varamedlem Bjørn Jonsson

2.varamedlem Marie Hov

 

Erlend Slokvik kan kontaktes for ytterligere kommentarer på mobil 911 00 034