Påminnelse – søkere til Norgescup 2015-16

Norges Skiskytterforbund minner om at kretsene må sende inn aktuelle søkere til DNB Cup/Statkraft Junior Cup sesongen 2015-16 innen 15. mars.

Hvis det er flere søkere fra en og samme krets, må kretsen sende inn en prioritert liste på aktuelle søkere og med en kort begrunnelse innen 15. mars til nssf@skiskyting.no

Søknadsskjema

Søkers prioriteringer