Uttakskriterier for sentrale samlinger for 15-åringer 2015

Det tas ut 15 jenter og 15 gutter klasse 15 år (født i 2000). Disse får delta på 3 sentrale samlinger (juni-august-september) i 2015.

Uttaket skjer etter disse kriteriene ( i prioritert rekkefølge):

  1. Uttatte 15-åringer til Statkraft Young-Star i Kollen 2015 (også de som evt. må melde forfall på grunn av skader/sykdom).
  2. Medaljevinnere i HL normal og sprint klasse 15 år 2015.
  3. Best sammenlagt plassiffer på normal og sprint i HL 2015.
  4. Ved likt plassiffer teller beste sammenlagte sluttid.

    For mer info, kontakt Roar Nilsen – roar.nilsen@skiskyting.no, tlf: 934 36 750