Begynne med skiskyting?

Hva er skiskyting?

Skiskyting er en kombinasjonsidrett – på engelsk kalt «biathlon» – hvor langrenn og skyting kombineres. Hver for seg stiller de to idrettene store og svært ulike krav til utøveren. Det er vel nettopp dette som gjør idretten så utfordrende og spennende både for utøveren og publikum. Skiskyttere går bare konkurranser i friteknikk, det vil si at man kan velge å skøyte eller gå klassisk, men de fleste skøyter. Våpenet som blir brukt i skiskyting er kaliber.22.

Hvem kan begynne med skiskyting?

Norges Skiskytterforbund anbefaler å begynne med skiskyting tidligst når du er blitt 10 år gammel (det oppfordres til å begynne med langrennstrening før det). Du kan ta kontakt med nærmeste skiskytterklubb og få mulighet til å gå skiskytterskolen.

Oversikt over skiskytterkretser og -klubber i Norge

Gjennom skiskytterskolen vil du og dine foresatt(e) få den nødvendige informasjon og veiledning som skal til for at du skal få glede og utbytte av å drive med skiskyting. Grunnlaget for å utvikle deg videre som skiskytter vil bli lagt – og en dag er du kanskje deltaker i Norgesmesterskapet i skiskyting.

På grunn av at vi bruker våpen, skal det være med en foresatt som bærer våpenet for utøveren.

Skiskytterskolen

Hva trenger du av utstyr?

For å trene skiskyting trenger du et par ski, skisko og staver. Treningstøy til kalde vinterdager er også lurt. Når det ikke er snø, bruker barn og tidlig ungdom joggesko. Mange klubber låner ut skiskyttervåpen til nye utøvere. Se avsnitt under for mer informasjon om skiskyttervåpen.

Skiskyttervåpen

Reglene er at bare personer over 18 år kan anskaffe seg våpen dersom de kan dokumentere behov for dette.

Unntak kan gjøres for personer over 16 år som har vært medlem av skytterlag/skiskytterlag i minst 6 måneder eller har mottatt opplæring i sikker bruk og behandling av våpen.

Når bruker av et våpen er mellom 12 og 16 år kan foresatte få tillatelse til å kjøpe våpen. Når bruker er under 12 år vil foresatte ikke få tillatelse til å kjøpe våpen.

Myndighetene vil at det er klubbene som skal eie våpen som brukes av alle under 12 år. Klubben kan imidlertid låne/ leie ut våpen ved en utlånskontrakt.

Mer info om sikkerhet og våpen