I utviklingstrappa for skiskyttere finner du informasjon om planlegging av trening, nøkkelfaktorer for utvikling og informasjon om trener- og forelderrollen.

Prosjektet med å lage ny utviklingstrapp i skiskyting ble satt i gang våren 2016 etter et vedtak av styret i Norges Skiskytterforbund. Vedtaket ble gjort på bakgrunn av innspill og ønsker fra trenere og støtteapparat på flere nivåer om en fornyelse av utviklingstrappa i skiskyting.

Denne boka er et resultat av prosjektet og har som hensikt å vise god treningspraksis basert på tidligere erfaringer og oppdatert kunnskap om trening i skiskyting. Boka er ment for utøvere, foreldre, trenere og andre i skiskyttermiljøet og tar sikte på å heve kunnskapen og treningskvaliteten gjennom et felles språk og en felles forståelse om skiskyttertrening.

I arbeidet med utviklingstrappa har vi ønsket å involvere skiskytternorge, og vi har basert mye av innholdet på innspill vi har fått fra trenere og ledere gjennom regionale møter rundt om i Norge, og fra trenermøter for team- og gymnastrenere. I tillegg til trenere som har bidratt med innspill har en arbeidsgruppe jobbet med innholdet gjennom prosjektperioden. Arbeidsgruppa har bestått av: Espen Nordby Andersen, Roger Grubben, Steinar Mundal, Halvor Jørstad, Jens Petter Furunes, Åshild Høva Sporsheim og Per Arne Botnan.

Utviklingstrapp for Skiskyting