Her finner du informasjon om trenerkursene som holdes i regi av Norges Skiskytterforbund. Topptrener-utdanning tilbys av Olympiatoppen.

Ny trenerløype  er under utarbeiding og vil bli ferdig innen 2 år. Trener 1 og Trener 2 kurs gjennomføres i klubb, krets eller region. Kontakt kretsutvikler i den aktuelle krets som har oversikt over planlagte kurs. Trener 3 og 4 arrangeres sentralt.

Foreløpig Trenerløype – forkortet versjon

Trener 1-kurs

Kursmål:
Utdanne trenere for nybegynnere 11-14 år.

Målgruppe:   
Foresatte, tidligere aktive, ungdommer, ledere og andre.

Gjennomføring:
Anbefales gjennomført som 10 treningsøkter. T1 er i stor grad et praktisk kurs og følger opplegget på Skiskytterskolen. Det er mulig å ta bare skytedelen 14 timer eller langrennsdelen 12 timer eller begge deler.

Moduloversikt:
– Innføringskurs
– Skytestilling og teknikk
– Kombinasjonstrening og konkurranse
– Trenerrollen
– Skigøy på barmark
– Skigøy på snø

Litteratur:     
Hefte Skiskytterskolen og hefte T1 langrenn, bestilles hos Idrettsbutikken.

Godkjenning:
Etter gjennomført kurs fås Trener 1-bevis.  Alle kursdeltakere skal registreres.  Gå inn på skiskyting.no trykk på fanen utvikling og vel registrering av kurs. Fyll ut og send inn.

Har du spørsmål iftm trenerkurs kontakt Jens Schjerven på e-post: jens.schjerven@skiskyting.no

Trener 2-kurs

Kursmål:
Utdanne trenere for ungdom 15-16 år.

Målgruppe:
Foresatte, tidligere aktive, ungdommer, ledere og andre.

Gjennomføring:
Kan kjøres som 2 helgesamlinger eller som kveldsøkter. Det er mulig å ta bare skytedelen 16 timer  eller bare langrennsdelen 16 timer og få kursbevis for dette. Kurset er i stor grad praktisk, og følger opplegget på en samling for 15-16- åringer.

Moduloversikt:
-Skytestillinger liggende og stående.
-Skyteteknikk og våpenlære
-Kombinasjonstrening og konkurranse.
-Utvikling av skyteferdigheter. Trenerrollen.
-Skiaction på barmark.
-Skiaction. Utvikling av fysiske egenskaper. Skiteknikk.
-Skiaction på snø. Teknikk.
-Skiaction på snø. Skipreparering. Trenerrollen.

Innhold:

  • Program helgesamlinger for 15-16 åringer
  • Generell del
  • Del 1 Skyting
  • Del 2 Fysisk trening

Litteratur: 
Elektronisk opplegg og litteratur bestilles hos jens.schjerven@skiskyting.no

Hefte Trener 2 langrenn og hefte Trenerrollen kan bestilles hos Idrettsbutikken dersom man ønsker også den litteraturen.

Godkjenning:
Etter endt kurs og 1 års godkjent praksis som trener får man godkj, fåes Trener 2 bevis. Alle kursdeltakere skal registreres.  Gå inn på skiskyting.no trykk på fanen utvikling og vel registrering av kurs. Fyll ut og send inn.

Har du spørsmål iftm trenerkurs kontakt jens.schjerven@skiskyting.no

Trener 3-kurs

Kurset er både teoretisk og praktisk (praktisk ved at man er til stede på enkelte treningsøkter). Det er mulig å ta bare del 1 Skyting eller del 2 Fysisk trening eller begge deler.

Målgruppe:     
Trenere for juniorer

Forkunnskaper:   
T1 og T2 skiskyting eller tilsvarende utdanning

Moduloversikt:  

Del 1 skyting 
– basistrening
– hurtighet og drill
-mental trening
– reglement/sikkerhet
– våpen og ammunisjon
– kombinasjonstrening
– arbeidskravsanalyse
– treningsplanlegging
– trenerollen

Del 2 fysisk trening
– fysiologi utholdenhet, styrke,bevegelighet
– sosiologi, restitusjon, skader, kosthold
– biomekanikk
– instruksjon skiteknikk
– arbeidskrav, kapasitetsanalyse
– testing, feiltrening
– trenerrollen

Litteratur:
– Modulhefter T3 skyting
– Modulhefter T3 langrenn
– Boken Utholdenhet (OLT 2005)

Eksamen:  
Hjemmeoppgave

Har du spørsmål iftm trenerkurs kontakt Jens Schjerven på e-post: jens.schjerven@skiskyting.no

Topptrener-utdanning

Det er Olympiatoppen som tilbyr topptrenerutdanning. Olympiatoppens topptrenerutdanning består av 2 programmer; Topptrener 1 og Topptrener 2. Les mer om topptrenerutdanningen.